Historie

Litt historie og generell infomasjon.

Seilmaker Mathiesen A/S er ett godt etablert selskap som ble startet i 1969 av Seilmakermester, Håvard Kristian Mathiesen. Selskapet er i dag drevet av 8 generasjons seilmaker, Håvard Christian Berg Mathiesen og Christina Nygård.

 

Ved lens, kryss og slør siden 1969

Fra far til sønn i syv generasjoner

…..vel….så er ikke verden full av plastikk og humbug likevel. Noen ganske få har overlevd postmodernismens tidsalder. De gjenlevende mastodonter finnes oftest på litt utilgjengelige steder, sittende alene, med seg selv og sine tanker. De lever av å ivareta ektheten, nærheten og kjærligheten til den fordums tidsalder da alt ble laget kun ved hjelp av godt håndtverk og et klart hode.

Vår historie starter for hele syv generasjoner siden. Riktignok er mye forandret, men kanskje er det kjærligheten til faget som har gjort vår yrkesmessige generasjonsvandring mulig.

Fortellinger fra far til sønn, om båtene som kom og gikk. De stolte skib og deres kapteiner, de skibbrudne, de lune havner, og alt som hører der til….

 

En fremmed kommer hjem.

I tidens løp har seilmakerverkstedene vært et slags annet hjem for alle slags fremmede sjøfarende som streifer forbi. Et sted der man har møtt forståelse for ethvert uløselig problem om bord, enten det har vært av sosial eller driftsmessig art. En los har mistet riggen under siste storm på Bokn. En matros kommer hjem og finner sin kjære i armene på en landkrabbe. En fisker sliter med å få levert silden mens prisen er på topp, og trenger et ekstra bomseil og en større mesan for å utmanøvrere sine konkurrenter. Førstemann fra feltet til basaren får den beste prisen. Noen kjekke gutter fra Eiganeset trenger ny garderobe i hvitt til sine joller og lystbåter. Seilmakeren lytter, forstår, har tid og kommer med løsninger. Man er kommet hjem.

Om det er den romantiske drømmen eller forretningsteften som fikk Compass og Seilmagermester Haaver Mathiesen til å starte i faget skal være uvisst. Hans arbeider var sagnomsuste langs hele vestlandskysten. Spesialtilpasning var nøkkelordet. For til tross for at båtbyggerne ofte benyttet de samme skibstegninger, var ingen rigger og heller ikke den enkeltes behov like. Nettopp denne tese har fremstått som regel nummer 1, når faget har gått i arv.

 

Skipets motor

Seilmakeren har alltid hatt en nøkkelrolle i driften av skipene. På mange måter kan han best beskrives som maskinisten, i hvertfall all den tid seil, seilføring, vær og vind stod for all fremdrift. Men både tider og behov har forandret seg. Etter hvert som dampskipene kom, ble seilmakeryrket mer omfattende. Men rollen som kapteinens høyre hånd har bestått. Kommende generasjoner Mathiesen ble tilknyttet Det Stavangerske dampskipsselskap. Her lærte man seg å besørge nye behov, og nye fagområder. Men kunnskapene om tau, wire, spleising og duk, har alltid vært basis for utviklingen.

 

Røtter i faget

Mathiesen har vært seilmakere i generasjoner. Med sans for kvalitet og respekt for håndverksfaget har de videreutviklet Stavangers rike seilmakertradisjoner.

Oldefar til vår mann, Håvard Kristian Mathiesen, hadde seilmakerverksted bak gamle tollboden på Straen, mens både farfar og far arbeidet på seilloftet hos det Stavangerske Damskipsselskap. Der tråkket også vår mann sine barnesko, og lekte gjemsel mellom livbelter, duker og tauer etter skoletid, en gang i 50-åra. Håvard Kristian gikk også sin læretid på fire år hos DSD. I 1965 ble det lærlingsskole i Danmark, og et års læretid i København før svenneprøven stod for døren, med alle de gamle seilmakerspesialiteter som hører til.

Til prøven måtte det spleises Wire og tauverk og syes et seil i bomullsduk. Det skulle likes for hånd med maljer og kauser. Videre skulle det gis en prøve på et skjøtfeste i helt gammel stil, der tauverket måtte tjæres av hamp med rødtjære. Et verk bestående av hardt arbeide og stramme oduerer, med andre ord. Tilbake i Stavanger ble bedriften startet i 40 kvadratmeter kjellerverksted i Brønngaten. I 1969 så firmaet Seilmaker H.K. Mathiesen dagens lys. Femte generasjon hadde for alvor inntatt seilbenken. Og blant de første kundene finner vi blant annet daværende oljeminister Jens Evensen, som skulle ha nye seil til sin Colin Archer. Fire år senere var det behov for større plass, og bedriften flyttet da til Øvre Strandgt, hvor man disponerte 140 kvadrat på toppen av ”Triobygget”.

Da Nils Halvorsen for siste gang la fra seg seilduk og seilnål på sjøhusloftet i Nedre Holmegate, snakket mange om at der mistet Stavanger sin siste seilmaker. Men Håvard Kristian ville det annerledes og kjøpte opp hele verkstedsutstyret fra den siste hånverksbedriften i bransjen før hans tid, Halvorsen & Nilsen. Deretter fikk han med seg sin bror Odd og søster Judith på laget og utviklet med nye lokaler innerst i Strandgaten. Trioen ble fort kjent på havnen i Stavanger både for sitt arbeide, seilerinteresser, og regattaprestasjoner som kun er fagfolk verdig.

Dagens generasjon Mathiesen har et stert engasjement i alle fagets gamle tradisjoner. Han er derfor ofte å treffe både i nære og fjerne farvann om bord på Veteranskibet Anna af Sand, Wyveren eller på ”Gamle Salten”.

 

Slektens gang:

1783 Compass og seilmagermester Haaver Mathiesen

1810 Seilmagermester Ole Christian Mathiesen

(gift med Cathrine Baade 1810 i Mosterhavn)

1830 Seilmagermester Johan Baade Mathiesen

1840 Seilmakermester Haaver Christinius Mathiesen

1882 Seilmakermester Haaver Christinius Mathiesen

1916 Seilmaker Johannes Enholdt Mortveit Mathiesen

1945 Seilmakermester Håvard Kristian Mathiesen

1978 Seilmaker Håvard Christian Berg Mathiesen